Zespół budynków dawnego Wydziału Weterynarii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - wpisany do Rejestru Zabytków - wraz z terenem założenia.
Przedmiotem powyższego zlecenia było określenie wartości nieruchomości gruntowej o powierzchni około 3 ha zabudowanej kompleksem budynków, łącznie 21 sztuk, w tym 5 zabytkowych (powierzchnia użytkowa wszystkich budynków - 8120 m²).
Zabudowę nieruchomości stanowiły budynki wybudowane w różnych okresach oraz budynki o różnym stanie technicznym, w tym część do likwidacji.
Celem wyceny było określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej dla potrzeb określania wartości początkowej środków trwałych.
projekt: ladogorski.com