CEL WYCENY

Operaty szacunkowe oraz opracowania wykonuję m.in. dla celów:
 • sprawozdań finansowych,
 • negocjacyjnych i ofertowych,
 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • spadków i darowizn,
 • kupna i sprzedaży,
 • zamiany,
 • ustalenia ceny najmu,
 • wniesienia wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki,
 • amortyzacji nieruchomości,
 • przekształceń własnościowych,
 • podziału majątku,
 • ubezpieczeń,
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalania opłat za służebności gruntowe,
 • naliczania opłat adiacenckich i planistycznych (np.: ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu miejscowego),
 • naliczania opłat z tytułu czynności cywilno - prawnych,
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych (np.: czasowego zajęcia nieruchomości, przeprowadzenia przez nieruchomość urządzeń technicznych),
 • zbycia nieruchomości gruntowej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej,
 • ustalenia wartości roszczeń byłych właścicieli,
 • maksymalizacji wartości nieruchomości dla osiągnięcia wyższej ceny,
 • sądowych i komorniczych,
 • odwołania się od urzędowych decyzji.

projekt: ladogorski.com