Witam serdecznie!

Jestem rzeczoznawcą majątkowym działającym na terenie Warszawy i całej Polski.
Specjalizuję się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, jednostek budżetowych, jak i osób fizycznych. Wykonuję wyceny nieruchomości dla różnych celów.
Jako rzeczoznawca majątkowy współpracuję z szerokim gronem specjalistów związanych z rynkiem nieruchomości (rzeczoznawcy budowlani, biegli rewidenci, analitycy finansowi, pośrednicy kredytowi, architekci, projektanci, itp.), co umożliwia realizację skomplikowanych zleceń. Dobra organizacja pracy, komplementarna wiedza specjalistyczna oraz bardzo dobra znajomość rynku nieruchomości sprawiają, że moja firma jest w stanie wykonać każde zlecenie terminowo i rzetelnie. OFERTA
W oparciu o sprawdzone doświadczenie i znajomość przepisów prawa, oferuję profesjonalizmnajwyższą jakość usług.
 
Zapraszam
Wiesława Katarzyna Figurska-Sitarska
Rzeczoznawca Majątkowy
 
 
 

 Więcej o mnie:


Jestem absolwentką Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Studiów Podyplomowych z zakresu Wyceny Nieruchomości. Posiadam również wykształcenie architektoniczno-budowlane. W trosce o wysoką jakość systematycznie uczestniczę w szkoleniach z zakresu wyceny nieruchomości.
Posiadam wieloletnie doświadczenie oraz wiedzę m.in. z zakresu:
 • rynku nieruchomości,
 • wyceny nieruchomości,
 • organizacji procesu inwestycyjnego (w tym rozliczanie częściowe i końcowe inwestycji, inspekcje nieruchomości),
 • analiz i sprawozdań dotyczących inwestycji,
 • projektowania architektonicznego,
 • podejmowania decyzji lokalizacyjnych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i z zachowaniem walorów środowiska;
 • opracowywania programów rozwoju lokalnego, zasad zagospodarowania przestrzennego;
 • formułowania założeń do studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego gminy i terenowych układów ponad gminnych;
 • oceny skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko oraz skutków finansowych wyżej wymienionych.
 • nadzoru i koordynacji realizacji projektów finansowanych przy udziale funduszy zewnętrznych,
 • gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami.

W toku wieloletniej pracy musiałam wykazywać się umiejętnością analizy różnorodnych danych oraz przedstawiać odpowiednie rozwiązania i podejmować najbardziej optymalne decyzje. 

Ważne załączniki:

uprawnienia zawodowe nr 4772 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu
członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
certyfikat nr 00127131-01-XVCE PRINCE2 Foundation (Project Management) - zarządzanie projektami
projekt: ladogorski.com